កក់ឥឡូវ​នេះ

ល្បែងកំសាន្ត

រចនាដោយ វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ